“UNIJAPAK” d.o.o. Niš želi da bude lider u proizvodnji i pakovanju supa, začina, pudinga, šlagova, biljnih čajeva, praškastih i zrnastih proizvoda, aditiva, proizvoda od voća, kao i mlinskih proizvoda. koje će potrošači prepoznavati po visokom kvalitetu i bezbednosti proizvoda na regionalnom nivou sa tendencijom širenja tržišta na republičkom i inostranom tržištu.


Ovu nameru ćemo ostvariti:

  • uspostavljanjem, održavanjem i stalnim poboljšavanjem sistema upravljanja kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 22000:2005
  • uspostavljanjem, održavanjem i stalnim poboljšavanjem sistema upravljanja bezbednošću hrane prema zahtevima CODEX ALIMENTARIUS-a
  • primenom principa HACCP u proizvodnji i razvoju novih proizvoda
  • praćenjem i primenom savremenih tehnologija u proizvodnji
  • usaglašavanjem svih procesa i proizvoda sa zakonskim propisima i standardima
  • stalnim povećanjem zadovoljstva naših kupaca i potrošača
  • stalnim sticanjem novih znanja i motivisanjem zaposlenih za dostizanje maksimalnih rezultata
  • unapređenjem kvaliteta saradnje sa isporučiocima
  • razvojem i unapređenjem marketinga i prodaje u zemlji i inostranstvu
  • razmenom informacija o kvalitetu i bezbednosti naših proizvoda sa eksternim zainteresovanim stranama

Da bi smo osigurali visoke standarde kvaliteta i sigurnosti prehrambenih proizvoda, pribavljamo potrebna sredstva i opremu,
razvijamo program obuke, sertifikujemo i implementiramo najnovije standarde, a stručni kadar našeg tima za bezbednost hrane, preduzima brojne mere, kako bi se prepoznali mogući rizici prilikom proizvodnje, pakovanja i transporta, a sve to radi postizanja što bolje konkurentnosti na tržištu.

Tako se već u fazi razvoja novog proizvoda, odnosno izradom projektnog zadatka i planom realizacije projekta za novi proizvod,
sprovode senzorni testovi kojima se ispituje da li proizvod ispunjava postavljene zahteve. Takođe se sa najvećom mogućom pažnjom biraju i kontrolišu sirovine.
Sirovine se precizno ispituju i uzimaju se za obradu, odnosno korišćenje, kada ispitivanja uzetih uzoraka ne pokazuju nijedan razlog za reklamaciju.
Tokom proizvodnog procesa se na odgovarajućim kontrolnim tačkama proverava ispunjavanje visokih zahteva po pitanju kvaliteta i sigurnosti.