Šlag krema bela 500 gr.

Kom.pak./Pcs.pack: 1×20 kom/pcs

Trans.pak./Trans.pack:20 kom/pcs

Bar kod:  8606106647150

Category: