Šlag krema bela 200 gr.

Kom.pak./Pcs.pack: 1×15 kom/pcs

Trans.pak./Trans.pack:15 kom/pcs

Bar kod:  8606106647136

Category: