Šećer u prahu 500 gr.

Kom.pak./Pcs.pack: 20 kom/pcs

Trans.pak./Trans.pack:20 kom/pcs

Bar kod: 8600103227247