Šećer u prahu 200 gr.

Kom.pak./Pcs.pack: 12 kom/pcs

Trans.pak./Trans.pack:12 kom/pcs

Bar kod:  8600101550033