Pirinač dugog zrna 900 gr. Rice

Kom.pak./Pcs.pack: 1×10 kom/pcs

Trans.pak./Trans.pack:10 kom/pcs

Bar kod:  8606106646696

Category: