Kakao prah 80 gr. KUT

Kom.pak./Pcs.pack: 1×18 kom/pcs

Trans.pak./Trans.pack:18 kom/pcs

Bar kod:  8600103227858